02/2016
SÚŤAŽ ŽILINA BULVÁR
https://www.archinfo.sk/diela/architektonicka-sutaz-zilina-bulvar-predstavenie-vsetkych-sutaznych-navrhov.html


03/2016
RODINNÝ DOM T


03/2016
SÚŤAŽ MATERSKÁ ŠKOLA SELCE
https://www.archinfo.sk/diela/materska-skola-selce-navrhy-21-30.html


PUZZLEBOX S.R.O. FIRMOVA 8, 851 10 BRATISLAVA                        OFFICE KOCEĽOVA 17, 821 08 BRATISLAVA                  OFFICE@PUZZLEBOX.SK        STABOVA@PUZZLEBOX.SK          SEKERA@PUZZLEBOX.SK
© PUZZLEBOX 2015