03/2016
SÚŤAŽ MATERSKÁ ŠKOLA SELCE
https://www.archinfo.sk/diela/materska-skola-selce-navrhy-21-30.html


07/2016
INTERIÉR BYTU SL08/2016
SÚŤAŽ ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE A FAJNOROVO NÁBREŽIEPUZZLEBOX S.R.O. FIRMOVA 8, 851 10 BRATISLAVA                        OFFICE KOCEĽOVA 17, 821 08 BRATISLAVA                  OFFICE@PUZZLEBOX.SK        STABOVA@PUZZLEBOX.SK          SEKERA@PUZZLEBOX.SK
© PUZZLEBOX 2015